16 lutego 2019


Mk 8,1–10 

„Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów”. 

Chleb jest darem od Stwórcy. Jest zatem świętym darem. Bóg w nadmiarze daje chleb ludzkości. Zasługuje więc na największy szacunek i wdzięczność.

Od setek lat Kościół uczy, że przez rozmnożenie chleba Jezus przygotowywał ludzi do przyjęcia i uszanowania Eucharystii. Każdy, kto z szacunkiem podejmuje zwykły chleb, ten należną czcią otoczy Chleb Święty.

#Brak szacunku dla chleba jest znakiem niewiary.

ks. Rafał Buchinger