13 grudnia 2018


Mt 11,11–15

„Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”.

Chrześcijanie nie ubiegają się o ludzkie świadectwa. Wystawiane szanują, rozważają, ale nie są one dla nich najwyższą wyrocznią. Zarówno do tych życzliwych im, jak i nieżyczliwych odnoszą się z mądrym dystansem. Oni bowiem nad wszystkie świadectwa przedkładają świadectwo Jezusa. Ono jest dla nich w pełni prawdziwe, bezstronne i wiążące. Budowanie na nim czyni chrześcijanina wolnym od jakichkolwiek zależności.

#Chrześcijaństwo jest religią, w której Bóg osobiście świadczy o każdym człowieku. Świadczy za jego życia na ziemi, świadczy w chwili śmierci i świadczyć będzie na sądzie ostatecznym.

ks. Rafał Buchinger