19 kwietnia 2019, Wielki Piątek Męki Pańskiej


J 18,1 – 19,42

„Pragnę!”

Czego pragnął Jezus, gdy umierał na krzyżu? Wody? Współczucia? Końca cierpienia? Złudnego odpoczynku w śmierci?

Nasz Brat pragnął przywrócenia jedności pomiędzy ludzkością a Bogiem, naszym Ojcem, który jest w niebie!

Pragnął jedności Rodziny – Kościoła!

#Pragnienia Jezusa są podstawowymi dążeniami chrześcijanina.


„Wykonało się!”

Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane przed skonaniem: „Wykonało się!”. Czyli że rodzina Boga została pojednana. Znów przez Jezusa stanowi jedno z Ojcem z nieba. Jednością silna i wiarygodna może wędrować razem przez doczesność i ewangelizować świat.

Bóg zrobił to, co do Niego należało. Do człowieka należy kolejny ruch: trwać w jedności za sumę krzyży każdego z nas.

#Dziś, wysłuchawszy opisu Męki Pańskiej, trzeba dokonać wyboru: w jedności czy każdy z osobna?

ks. Rafał Buchinger